• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularną formą spółki kapitałowej. Spółka z o. o. posiada osobowość prawną, dlatego też płaci podatek dochodowy od osób prawnych. Spółka z o. o. może zostać założona przez osoby fizyczne lub prawne, jedynym ograniczeniem jest brak możliwości założenia jednoosobowej spółki z o. o. przez inną jednoosobową spółkę z o. o. Kapitał zakładowy spółki wynosi minimum 5 000 pln i dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej. Wspólnicy powinni wybrać Zarząd spółki,który będzie ją reprezentował oraz prowadził jej sprawy a także będzie odpowiedzialny za zobowiązania spółki.

SPRAWDZAJ NA BIEŻĄCO ARTYKUŁY ZE ŚWIATA BIZNESU