Oferujemy:

  • Przeprowadzenie rejestracji spółki w 24h
  • Sprzedaż istniejących spółek bez historii
  • Pomoc w procesie aktualizacji spółki z o.o.
  • Doradztwo prawne i księgowe
  • Możliwość założenia spółki on-line

 

Spółka z o.o. - ważne informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularną formą spółki kapitałowej. Społka z o. o. jest korzystna w przypadku dużych przedsięwzięć gospodarczych gdzie potrzebny jest duży kapitał do prowadzenia działalności.

Sp. z o.o. może zostać założona przez osoby fizyczne lub prawne, jedynym ograniczeniem jest brak mozliwości założenia jednoosobowej spółki z o. o. przez inną jednoosobową spółkę z o. o.
Kapitał zakładowy spółki wynosi minimum 5 000 pln i dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej.

Wspólnicy powinni wybrać Zarząd spółki,który będzie ją reprezentował oraz prowadził jej sprawy a także będzie odpowiedzialny za zobowiązania spółki.

Spółka z o. o. posiada osobowość prawną a co się z tym wiąże płaci podatek dochodowy od osób prawnych. Spółka nie tylko płaci podatek od osiągnietych przez nią dochodów ale także wspólnicy spółki płacą podatek od dywidend i innych zysków.zakładanie spółki, rejestracja spółki, sprzedaż spółki, doradztwo finansowe